Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Měkkýši > Přílipkovci

Přílipkovci (Monoplacophora)

      Přílipkovci (lat. Monoplacophora) jsou dvoustranně souměrní živočichové. Tělo má malou nevýraznou hlavu, dále útrobní vak a nohu. Na hlavě je ústní otvor, který je obklopen tykadly a přívěsky, oči chybí.V útrobním vaku jsu uloženy žábry. Noha je ovládána skupinou svalů, jejichž vtisky se nachází na vnitřní straně schránky. Jejich tělo je na hřbetní straně kryto vápnitou schránkou, která má lžícovitý tvar a vrchol schránky je mírně posunut k přední části schránky. Na vnitřní povrch schránky se upínají svaly, nohy a jejich vtisky jsou na schránce dobře viditelné.

Jsou to mořští živočichové, vagilně bentičtí, živí se organickým detritem.

Tato skupina je evolučně velmi významná, někdy je označována za předka všech měkkýšů s pevnou schránkou.

Vyskytuje se od kambria do recentu (např. rod Neopilina).

Zdroj
Kvaček et al. (2000)""Základy systematické paleontologie I.".", upraveno
Monoplacopho
Morfologie přílipkovek.
Copyright ""University of California, Museum of Paleontology"."


 

RV144
Patella RV144
    

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 45 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]