Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Měkkýši > Plži

Plži (Gastropoda)

      Plži (lat. Gastropoda) jsou měkkýši s dobře ohraničenou hlavou, přetočeným útrobním vakem a plochou svalnatou nohou, která slouží k pohybu lezením. Na spodní straně těla jsou ústa, někdy i na dlouhém smrštitelném chobotu. Zvláštností je jazyková páska radula, pokrytá drobnými zoubky, kterou plži užívají k rozmělňování či seškrabávání potravy. Dravé druhy mohou radulou i vrtat do schránek jiných živočichů. Útrobní vak je obvykle umístěn ve vápnité schránce - ulitě, jejíž ústí bývá často kryto vápnitým víčkem.

Pro paleontology je důležitá zejména jejich jejich schránka, která se jako jediná často zachovává. Na vrcholu schránky je protoconcha, na dolním rozšířeném konci je schránka otevřena otvorem nazývaným ústí. Okraj ulity, který lemuje ústí se nazývá obústí. Celá ulita je většinou heterospirálně svinutá a zpravidla pravotočivá. Na schránce se rozlišují další podrobnější znaky (závit, sutura, píštěl, sloupek, vnější pysk, vnitřní pysk, přírůstkové linie atd.), které pomáhají paleontologům při určování.

Jde o evolučně nesmírně úspěšnou skupinu, která osídlila prakticky všechny niky ve vodě (mořské, brakické i sladké) ve všech hloubkách, někteří zástupci osídlili i souš, kde se vyskytují až do výše 6000 m nad mořem. Jsou mezi nimi zastoupeni býložravci i dravci, žijí jako sesilní i vagilní bentos, nektobentos i plankton. Jedná se o nejpočetnější skupinu měkkýšů, čítající kolem 110 000 recentních druhů; fosilních druhů je znám zhruba stejný počet.

Vyskytují se od svrchního kambria do recentu.


 

RV134
Apporhais RV134
RV133
Apporhais RV133
BB447
Gastropoda Cuvier, 1795 BB447
MM310
Modestospira mergli Frýda, 1988 MM310
RV132
Natica RV132
p2492
Pleurotomaria seriatogranulata p2492
MS_1682
Praenatica MŠ1682
   

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 1710 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]