Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Měkkýši > Rostroconchie

Rostroconchie (Rostroconchia)

      Rostroconchie (lat. Rostroconchia) patří mezi měkkýše. Schránka rostroconchií je velmi podobná schránce mlžů. Základní rozdíl je v tom, že schránka je jednolitá a ne složena ze dvou misek jako u mlžů. Mají také stejně jako mlži svalnatou nohu. Noha byla v přední části schránky vystrkována ven a sloužila k pohybu, tzn. k hrabání v substrátu. V přední části schránky je také u některých zástupců vyvinuta destička (pegma), která spojuje boční poloviny misek. V zadní části schránky se nachází trubicovité rostrum, kterým proudila voda do plášťové dutiny.

Někteří se domnívají, že rostroconchie mohou být předkem pro mlže a kelnatky.

Rostroconchie zřejmě žily infaunním a semiinfaunním způsobem života.

Jedná se o vymřelou skupinu, jejíž stratigrafický rozsah byl od kambria do permu.

Zdroj:
Kvaček et al. (2000)""Základy systematické paleontologie I.".", upraveno
Rostroconcha
Obr. 95: Morfologie rostrokonch. Podle McRobertse (1998)


 

JK13390
Hippocardia aptychoides JK13390
JK13586
Hippocardia bohemica JK13586
JK13548
Hippocardia JK13548
JK13564
Hippocardia JK13564
JK13546
Hippocardia JK13546
JK13393
Ribeiria JK13393
    

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 698 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]