Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Měkkýši > Helcionellidi

Helcionellidi (Helcionelloida)

      Helcionellidi (lat. Helcionelloida) byli dlouho řazeni k plžům nebo přílipkovcům, dnes jsou nejčatěji uváděni jako samostatná skupina patřící k měkkýšům, jejich přesné zařazení však není jisté. Helcionellidi mají jednoduchou schránku se zakřiveným vrcholem, jejich schránka je malá, může mít pouze několik mm.

Jsou považováni za předky hlavonožců, někteří je uvádějí jako předky pro všechny měkkýše se schránkou.

Vyskytují se od kambria do spodního ordoviku. U nás jsou jejich zbytky velmi vzácné.

Zdroj
Wikipedia, upraveno
Helcionellid
Rekonstrukce helcionellida
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Helcionellid_NT.jpg


 

MS_1235
Helcionella MŠ1235
MS_1235a
Helcionella MŠ1235
   

Ve virtuálním muzeu jsou evidovány 3 vzorky.

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]