Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Měkkýši > Rostroconchie

Rostroconchie (Rostroconchia)

      Rostroconchie (lat. Rostroconchia) patří mezi měkkýše. Schránka rostroconchií je velmi podobná schránce mlžů. Základní rozdíl je v tom, že schránka je jednolitá a ne složena ze dvou misek jako u mlžů. Mají také stejně jako mlži svalnatou nohu. Noha byla v přední části schránky vystrkována ven a sloužila k pohybu, tzn. k hrabání v substrátu. V přední části schránky je také u některých zástupců vyvinuta destička (pegma), která spojuje boční poloviny misek. V zadní části schránky se nachází trubicovité rostrum, kterým proudila voda do plášťové dutiny.

Někteří se domnívají, že rostroconchie mohou být předkem pro mlže a kelnatky.

Rostroconchie zřejmě žily infaunním a semiinfaunním způsobem života.

Jedná se o vymřelou skupinu, jejíž stratigrafický rozsah byl od kambria do permu.

Zdroj:
Kvaček et al. (2000)""Základy systematické paleontologie I.".", upraveno
Rostroconcha
Obr. 95: Morfologie rostrokonch. Podle McRobertse (1998)
Conocardium alaeforme JK17166
Conocardium alaeforme JK17165
Conocardium aptychoides p1431
Conocardium aptychoides p1224
Conocardium artifex p822
Conocardium artifex p817
Conocardium artifex p833
Conocardium bohemicumdvojmiska JK19349
Conocardium bohemicum PP1230
Conocardium bohemicumulity CW1444
Conocardium bohemicumrůzně zachované dvojmisky CW1464
Conocardium bohemicum RP112
Conocardium bohemicum p831
Conocardium clathratum JK17172
Conocardium clathratum JK17174
Conocardium clathratum JK17171
Conocardium clathratum JK17170
Conocardium cuneus JK17167
Conocardium cuneus JK17168
Conocardium giganteum JK17169

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]