Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Měkkýši > Kelnatky

Kelnatky (Scaphopoda)

      Kelnatky (lat. Scaphopoda) jsou bilaterálně souměrní měkkýši. Stejně jako mlži nemají hlavu, v přední části schránky je svalnatá noha, která se vysunuje a pomocí níž se živočich zahrabává. Na bázi ústního kužele mají dlouhá vlákna (kaptakula), která slouží k uchvacování potravy a také jako hmatový orgán. Celé tělo je kryto aragonitovou schránkou, která má tvar rozšiřující se rourky (klu, proto název kelnatky). Schránka je na obou stranách otevřena, širší částí schránky je kelnatka zahrabána do subtrátu.

Jsou to bentické organismy, masožravci.

Vyskytují se od ordoviku do recentu.

Zdroj
Kvaček et al. (2000)""Základy systematické paleontologie I.".",
kelnatky
Morfologie kelnatek.
Zdroj: http://www.marlin.ac.uk/taxonomydescriptions.php


 

RV136
Dentalium glabrum RV136
RV136b
Dentalium glabrum RV136
   

Ve virtuálním muzeu jsou evidovány 2 vzorky.

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]