Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Měkkýši
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Měkkýši > Zjednodušené schéma základního členění a evolučních vztahů mezi měkkýši

Zjednodušené schéma základního členění a evolučních vztahů mezi měkkýši

fylogen
Zdroj: http://www.nhc.ed.ac.uk/index.php?page=24.25.312.328

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]