Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Měkkýši > Rostroconchie

Rostroconchie (Rostroconchia)

      Rostroconchie (lat. Rostroconchia) patří mezi měkkýše. Schránka rostroconchií je velmi podobná schránce mlžů. Základní rozdíl je v tom, že schránka je jednolitá a ne složena ze dvou misek jako u mlžů. Mají také stejně jako mlži svalnatou nohu. Noha byla v přední části schránky vystrkována ven a sloužila k pohybu, tzn. k hrabání v substrátu. V přední části schránky je také u některých zástupců vyvinuta destička (pegma), která spojuje boční poloviny misek. V zadní části schránky se nachází trubicovité rostrum, kterým proudila voda do plášťové dutiny.

Někteří se domnívají, že rostroconchie mohou být předkem pro mlže a kelnatky.

Rostroconchie zřejmě žily infaunním a semiinfaunním způsobem života.

Jedná se o vymřelou skupinu, jejíž stratigrafický rozsah byl od kambria do permu.

Zdroj:
Kvaček et al. (2000)""Základy systematické paleontologie I.".", upraveno
Rostroconcha
Obr. 95: Morfologie rostrokonch. Podle McRobertse (1998)

Hippocardia

Invent. čísloJK13564
TaxonomieKmen: Mollusca / Třída: Rostroconchia / Rod: Hippocardia
Popis12ks
Litostratigrafiepražské souvrství - koněpruské vápence
Chronostratigrafiepaleozoikum - devon - prag - prag

zpět
Předchozí Předchozí
Další Další     
Hippocardia sp.
Hippocardia

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]