Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Měkkýši > Rostroconchie

Rostroconchie (Rostroconchia)

Hippocardia bohemica

Invent. čísloJK13586
TaxonomieKmen: Mollusca / Třída: Rostroconchia / Rod: Hippocardia / Druh: bohemica
Popis2ks
Litostratigrafiepražské souvrství - koněpruské vápence
Chronostratigrafiepaleozoikum - devon - prag - prag

zpět
Předchozí Předchozí
Další Další     
Hippocardia bohemica
Hippocardia bohemica

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]