Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Měkkýši > Rostroconchie
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Měkkýši > Rostroconchie > Morfologie rostrokonch. Podle McRobertse (1998)

Morfologie rostrokonch. Podle McRobertse (1998)

Rostroconcha

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]