Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Ostnokožci > Edrioasteroidi

Edrioasteroidi (Edrioasteroidea)

      Edrioasteroidi česky také někdy nazývání jako terčovci (lat. Edrioasteroidea) jsou pětičetně souměrní ostnokožci s terčovitou tékou, jejichž kostra je složena z četných navzájem pohyblivých destiček mnohoúhelníkovitého tvaru. Destičky svrchní strany téky jsou charkateristické zoubkovaným okrajem, destičky spodní strany téky jsou hladké. Ústní otvor je na svrchní straně téky, od něj se rozbíhá pět přímých nebo srpovitě zahnutých ambulakrálních rýh. Nemají ramena.

Vyskytují se od kambria do spodního karbonu.

Zdroj
Kvaček et al. (2000)""Základy systematické paleontologie I."."
Edrioasteroidea Billings, 1858rozpadlé zbytky, pozitiv a negativ (a-b) VK150
Edrioasteroidea Billings, 1858kompletní jedinec MN52
Edrioasteroidea Billings, 1858rozpadlé zbytky ve dvou konkrecích (a-b) VK149
Edrioasteroidea Billings, 1858téka BL114
Edrioasteroidea Billings, 1858téka (pozitiv+negativ) OZ255
Edrioasteroidea Billings, 1858téka OZ266
Edrioasteroidea Billings, 1858téka OZ267
Edrioasteroidea Billings, 18582x kompletní jedinec (malý a velký) MN53
Edrioasteroidea Billings, 1858akumulace jedinců MN54
Edrioasteroidea Billings, 1858téka BL195
Edrioasteroidea Billings, 1858kompletní jedinec MN58
Edrioasteroidea Billings, 1858Fatka et al., Fig. 8Atéky (pozitiv+negativ) BL203
Edrioasteroidea Billings, 1858téka (pozitiv+negativ) OZ253
Edrioasteroidea Billings, 1858téky (pozitiv+negativ) OZ260
Edrioasteroidea Billings, 1858část téky OZ299
Edrioasteroidea Billings, 1858kompletní jedinec MN51
Edrioasteroidea Billings, 1858téka OZ224
Edrioasteroidea Billings, 1858téka, malý jedinec (pozitiv+negativ) OZ235
Edrioasteroidea Billings, 1858téka, malý jedinec (pozitiv+negativ) OZ236
Edrioasteroidea Billings, 1858kompeltní téka (pozitiv+negativ) OZ244
stromatocys
Stromatocystites pentagularis
Šrámková (2009)

Morfologie vysoce odvozeného edrioasteroida rodu Giganticlavus
Zdroj: http://www.tulane.edu/~csumral/morph.html

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]