Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Ostnokožci > Somasteroida

Somasteroida

      Somasteroida je vyhynulá skupina s pětiúhelníkovitou plochou tékou bez zřetelně oddělených ramen. Téku tvoří pět ramen v ambulakrálních směrech. Každé rameno je tvořeno dvojitou řadou desek, ze kterých do stran vybíhají lištovité desky vyplňující interambulakrální pole. Okraj téky tvoří řada tenkých okrajových (marginálních) desek. Jsou pravděpodobně výchozí skupinou pro hvězdice a hadice, s krátkou evoluční historií od spodního do středního ordoviku.

Zdroj: Mergl, 2002 http://www.kbi.zcu.cz/veda/paleontologie/zoopaleontologie/ostnokozci/index.php
Somasteroida
Obr. 168: Základní morfologie Somasteroida


 

p4944
Archegonaster pentagonus Spencer, 1951 p4944
p4944b
Archegonaster pentagonus Spencer, 1951 p4944
   

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 10 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]