Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Ostnokožci > Homostelea

Homostelea

      Homostelea mají nepravidelnou, plochou téku složenou z menšího počtu okrajových (marginálních) a vyššího počtu (desítky až stovky) drobných centrálních desek. Stonek se skládá ze dvou až tří řad drobných destiček. Na straně protilehlé stonku leží dva otvory, interpretované jako ústa a řiť.

Vyskytuje se pouze ve středním kambriu.

Zdroj
Kvaček et al. (2000)""Základy systematické paleontologie I.".", upraveno

Mergl, 2002, upraveno

VŠB, upraveno

homostelea
Morfologie homostelea Trochocystites bohemicus. Podle Bruna et al. (2000)

Zdroj: Paleobiology 26(4):529-555. 2000 

VL694
Trochocystites bohemicus VL694
    

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 40 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]