Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Ostnokožci > Hadice

Hadice (Ophiuroidea)

      Hadice (lat. Ophiuroidea) mají malé terčovité tělo s pěti dlouhými a tenkými rameny, mají vychlipitelný žaludek a mimotělní trávení. Jsou aktivními predátory. Vyskytují se od ordoviku do recentu.


 

SZ28
Bohemura SZ28
YA1382
Klaraster chuchlensis YA1382
   

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 138 vzorků
hadice
Morfologie recentních hadic (podle Forbese)
a) Ophiura texturata, b) Ophiocoma neglecta (podle Forbese).
Zdroj: http://chestofbooks.com/animals/Manual-Of-Zoology/Order-Ophiuroidea.html
hadice - abo
Hadice - aborální strana
Katedra biologie FPE ZČU v Plzni; Mergl, 2002
hadice ora
Hadice - orální strana
Katedra biologie FPE ZČU v Plzni; Mergl, 2002

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]