Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Ostnokožci > Homoiostelea

Homoiostelea

      Homoiostelea jsou bilaterálně nesouměrní a dorzoventrálně většinou silně zploštělí živočichové. Na jejich těle lze odlišit téku s jedním nebo dvěma „rameny“. Desky téky jsou relativně velké a celkově je vzhled kalichu asymetrický. To je umožňuje odlišit od morfologicky podobných zástupců třídy Stylophora. Na jedné straně téky homoiosteleí vyrůstal pohyblivý aulakofor, který sloužil nejspíše k získáváni potravy.
Obě skupiny - Stylophora a Homoiostelea bývaly některými autory řazeny do společné skupiny vysoce pokročilých ostnokožců tvořící jistý ekvivalent strunatců - Calcichordata. Tato klasifikace je však většinou současných badatelů považována za neplatnou.

Vyskytují se od kambria po karbon.

Další zdroje: Vysoká škola báňská 


Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 199 vzorků
Homoiostelea
Homoiostelea
Kvaček et al. (2000)
Homoiostelea
Rekonstrukce zástupce třídy Homoiostelea: Castericystis vali (podle Bruno et al.., 2000)
Podle Bruno et al. (2000)""Copyright © 2011 by Paleontological Society"."


 


Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 199 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]