Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Ostnokožci > Lilijice

Lilijice (Crinoidea)

      Lilijice (lat. Crinoidea) jsou charakteristické kalichovitým tělem opatřeným mnohočetnými rameny. U převážné části fosilních a v recentu u hlubokomořských přisedlých forem je toto tělo upevněno na různě dlouhém stvolu. Lilijice se živí organickými látkami a mikroorganismy, které filtrují pomocí pohyblivých ramen.

Největší rozvoj lilijice prodělaly v prvohorách (od vyššího ordoviku), druhá vlna bouřlivého rozvoje následovala v druhohorách. Fosilní lilijice jsou hojně zastoupeny ve vápencích středočeského siluru a devonu, vzácněji se vyskytují i ve svrchnoordovických souvrstvích.
lilijice
Základní morfologie lilijic (podle BIODIDAC, University of Michigan Museum of Zoology, Animal Diversity Web)
Zdroj: University of Michigan Museum of Zoology, Animal Diversity Web: http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/resources/biodidac/crin001.gif/view.html


 

p4923b
Caleidocrinus multiramus p4923
p4923
Caleidocrinus multiramus p4923
PB878
Crinoidea Miller, 1821 PB878
XB602
Lichenoides priscus Barrande, 1846 XB602
 

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 573 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]