Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Ostnokožci > Eocrinoidi

Eocrinoidi (Eocrinoidea)

      Eocrinoidi česky také nazývání pralilijice (lat. Eocrinoidea) patří mezi starobylé skupiny ostnokožců, někteří se domnívají, že se jedná o nejprimitivnější skupinu ostnokožců. Tělo eocrinoidů se obvykle skládá ze tří částí: dlouhý stonek, vakovitá téka a brachioly. Stonek je dutá struktura, slouží k dočasnému nebo trvalému přichycení organismů na mořském dně nebo k předmětům ležícím na dně. Téka je tvořena destičkami, destičky nejsou perforované. Brachioly jsou jednoduché, úzké, dlouhé přívěsky téky, které slouží k transportu potravy.

Eocrinoidi jsou malé až střední velikosti. Výška téky může dosahovat rozměrů od jednoho až po šest, sedm i více centimetrů.

Eocrinoidi se vyskytují od spodního kambria, ve středním kambriu prodělali velký rozvoj, vymírají v siluru.


 


Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 131 vzorků
Eocrinoidea
Obr. 88: Eocrinoidea
eocrinoid
Příklady morfologie eocrinoidů

Zdroj: http://cs.wikipedia.org


Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]