Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Ostnokožci > Blastoidi

Blastoidi (Blastoidea)

      Blastoidi nebo-li poupěnci (lat. Blastoidea) jsou ostnokožci s pětičetnou souměrností. Jejich tělo se skládá z téky, ramen a stonku. Téka má kulovitý tvar a připomíná květní poupě. Ústa jsou na svrchní straně a od nich vybíhá pět ambulakrálních polí.

Jedná se o mělkovodní mořský bentos

Poupěnci se vyskytují od siluru do permu.

Zdroj
Kvaček et al. (2000)""Základy systematické paleontologie I.".", upraveno.


 


Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 9 vzorků
Poupěnci
Poupěnci
Katedra biologie FPE ZČU v Plzni; Mergl, 2002
blast
Obr. 90: Ukázky rekonstrukcí blastoidů od E. Haeckela

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]