Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Ostnokožci > Glyptocystidi

Glyptocystidi (Glyptocystida)

      Glyptocystidi (lat. Glyptocystida) a zejména jejich skupina Rhombifera jsou malou, ale poměrně úspěšnou skupinou ostnokožců, která vznikla ve svrchním kambriu, zažila radiaci ve středním ordoviku a tvoří poměrně významnou složku svrchnoordovických faun.Celá skupina je poměrně výrazně konzervativní, bez výrazných evolučních inovací a vymírá počátkem svrchního devonu.

Zdroj: Broadhead a Sumrall (2003) .


 

XB803
Rhombifera bohemica Barrande XB803
MS_1819
Rhombifera bohemica Barrande MŠ1819
   

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 8 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]