Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Ostnokožci > Glyptocystidi

Glyptocystidi (Glyptocystida)

      Glyptocystidi (lat. Glyptocystida) a zejména jejich skupina Rhombifera jsou malou, ale poměrně úspěšnou skupinou ostnokožců, která vznikla ve svrchním kambriu, zažila radiaci ve středním ordoviku a tvoří poměrně významnou složku svrchnoordovických faun.Celá skupina je poměrně výrazně konzervativní, bez výrazných evolučních inovací a vymírá počátkem svrchního devonu.

Zdroj: Broadhead a Sumrall (2003) .


 

MS_1819
Rhombifera bohemica Barrande MŠ1819
XB596
Rhombifera bohemica Barrande XB596
XB803
Rhombifera bohemica Barrande XB803
  

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 14 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]