Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Ostnokožci > Ježovky

Ježovky (Echinoidea)

      Ježovky (lat. Echinoidea) mají kulovitou až zploštělou kostru, která je tvořena destičkami dvojího typu - ambulakrální desky mají dva otvory, interambulakrální desky mají na povrchu výčnělek, na nějž nasedají pohyblivé trny. Na spodním povrchu je ústní otvor a z něj vyčnívaji zuby žvýkacího ústrojí, které se nazývá Aristotelova lucerna.

Vyskytují se od ordoviku po recent.

Zdroj
Kvaček et al. (2000)""Základy systematické paleontologie I.".", upraveno

Zdroj: Benton a Harper: Introduction to the Paleobiology 

RV121
Micraster leskei RV121
RV2
Micraster leskei RV2
   

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 42 vzorků
echin
Diagram vodního-vaskulárního systému ježovky. Šipky ukazují směr proudu vody.
Zdroj: http://egeology.blogfa.com/page/echinodermata.aspx
jezovka oral
Ježovka - orální strana
Katedra biologie FPE ZČU v Plzni; Mergl, 2002
jezovka ambu
Ježovka - ambulakrální panožky
Katedra biologie FPE ZČU v Plzni; Mergl, 2002

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]