Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Ostnokožci > Blastoidi

Blastoidi (Blastoidea)

      Blastoidi nebo-li poupěnci (lat. Blastoidea) jsou ostnokožci s pětičetnou souměrností. Jejich tělo se skládá z téky, ramen a stonku. Téka má kulovitý tvar a připomíná květní poupě. Ústa jsou na svrchní straně a od nich vybíhá pět ambulakrálních polí.

Jedná se o mělkovodní mořský bentos

Poupěnci se vyskytují od siluru do permu.

Zdroj
Kvaček et al. (2000)""Základy systematické paleontologie I.".", upraveno.
Blastoidea Say, 1825izolované zbytky ve výplavu (kalichy apod.) plus diversa PB1053
Blastoidea Say, 1825izolované zbytky ve výplavu (kalichy apod.) PB1052
Blastoidea Say, 1825negativ echinodermáta v lumachele Aegiromen BK59
Caryoblastus bohemicusBreimer et al. (1968), Pl. I fig. 12 RP150
Caryoblastus bohemicusBreimer et al. (1968), Pl. I, fig. 15a- figured I/3, b - I/ 2,5,6,10,16, c - I/4,13, d - I/12, e - I/9, f - I/15 RP150
Caryoblastus bohemicusBreimer et al. (1968), Pl. I, fig. 4, 13 RP150
Caryoblastus bohemicusBreimer et al. (1968), Pl. I, fig. 2, 5, 6, 10, 16 RP150
Caryoblastus bohemicusBreimer et al. (1968), Pl. I, fig. 3 RP150
Caryoblastus bohemicusBreimer et al. (1968), Pl. I, fig. 9 RP150
Poupěnci
Poupěnci
Katedra biologie FPE ZČU v Plzni; Mergl, 2002
blast
Obr. 90: Ukázky rekonstrukcí blastoidů od E. Haeckela

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]