Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Ostnokožci > Hvězdice

Hvězdice (Asteroidea)

Siluraster

Invent. číslop2145
TaxonomieKmen: Echinodermata / Třída: Asteroidea / Rod: Siluraster
Popis
Litostratigrafiešárecké souvrství
Chronostratigrafiepaleozoikum - ordovik - llanvirn - llanvirn

zpět
Siluraster sp.
Siluraster

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]